• Przechowalnia 0
 • Regulamin

  Regulamin sklepu internetowego

  Sklep internetowy  enuty.com, dostępny pod adresem www.enuty.com , prowadzony jest przez firmę Unlimited z siedzibą w Krakowie,  numerem NIP: 9371612311

  Regulamin zakupów

  1. Sklep internetowy enuty.com prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę enuty.com

  2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i używane w zależności od produktu, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych  enuty.com są cenami brutto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

  4. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy fakturę.

  5. Zamówiony towar dostarczamy przy zakupie nut i plików online za pośrednictwem strony internetowej, instrumenty i pozostałe akcesoria za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

  6. Możliwe są następujące formy płatności:

  o Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.
  o Za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru.
  o Nie obsługujemy zakupów ratalnych

  7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, nuty i inne materiały w plikach zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

  Przy niektórych towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych (lub godzin) zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.

  Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. Krakowska Fundacja Sztuki nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

  8. Produkty oraz usługi są objęte 12 miesięczną gwarancją. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w umowie wystawionej przez gwaranta. Towar posiadający gwarancję serwisu  należy wysłać na własny koszt Pocztą Polską na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta. Przy zakupie instrumentów sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe z winy nabywcy np. zrzucenie, rozbicie itp.

  9. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

  10. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny za pomocą Poczty Polskiej na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu, określając sposób realizacji zobowiązań sklepu. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

  11. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.

  12. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko określonej grupy produktów. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu kilku dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.

  13. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.

  14. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

  15. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

  16. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

  17. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

  18. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu sklepu.

  19. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie enuty.com Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
  REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

  1.
  Regulamin rozpatrywania reklamacji przewiduje dwa rodzaje zgłoszeń:
  a) wynikające z usterek dostarczonego towaru
  b) wynikające z niezgodności towaru z umową

  2.
  Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie zgłoszenia mailowego:
  1. numer produktu
  2. nazwa produktu
  3. ilość sztuk
  4. kopia dowodu zakupu przez klienta
  5. dokładny powód reklamacji i opis usterki
   
  3.
  Reklamacja wynikająca z usterek dostarczonego towaru będzie przyjęta do rozpatrzenia jeżeli:
  a) zostały podane wszystkie informacje zgodnie z zapisem pkt. 2 
  b) towar został należycie zabezpieczony do transportu tj. w sposób wyłączający wątpliwość, czy zgłaszana usterka powstała u użytkownika, czy w trakcie transportu.

  4.
  Dział Reklamacji każdorazowo przeprowadza weryfikację poprawności nadesłanych produktów i dokumentów z danymi zawartymi w pisemnej informacji dotyczącej przedmiotowych reklamacji, o których mowa w pkt 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towar zostanie odesłany do Klienta.

  5.
  W wyniku uznania reklamacji, następuje wymiana towaru lub jego naprawa. W przypadku braku możliwości wymiany czy naprawy nastąpi zwrot gotówki (korekta).

  6.
  Reklamacja wynikająca z niezgodności towaru z zamówieniem będzie przyjęta do rozpatrzenia jeżeli:
  a) został podany powód reklamacji oraz podana specyfikacja niezgodności
  b) zgłoszenie  zostało dokonane nie później niż 7 dni od daty dostarczenia lub odbioru towaru.

  7.
  Za towar niezgodny z umową uznaje się produkty:
  a) dostarczone niezgodnie z zamówieniem
  b) niezgodne z dokumentem sprzedaży co do rodzaju oraz ilości w chwili wydania
  c) towar nie nadaje się do celu określonego przez kupującego
  d) towar nie odpowiada podanemu przez firmę enuty.com opisowi.
   
  8.
  Reklamacji nie podlegają:
  a) cechy fabryczne reklamowanego produktu
  b) towary, którym minął okres gwarancji producenta
  c) minęły 24 miesiące od daty zakupu potwierdzonej fakturą zakupu dokonanego w firmie Unlimited
  d) uszkodzenia mechaniczne
  e) naturalne ślady zużycia produktu powstałe w trakcie jego eksploatacji
  f) uszkodzenia towarów powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia podczas transportu od Klienta do Działu Reklamacji
   
  9.
  Reklamacje nie będą rozpatrywane jeśli:
  a) towar nie został zakupiony w firmie enuty.com
  b) przesyłka nie zawiera informacji umożliwiających rozpoznanie reklamacji zgodnie z opisem w pkt 2
  c) stwierdzono próby samodzielnej naprawy lub modyfikacji towaru
   
  10.
  Termin rozpatrzenia reklamacji  wynosi 14 dni od dnia przyjęcia towaru do reklamacji, natomiast w przypadku gdyby zaistniała potrzeba przedłużenia czasu naprawy (np. brak części) podmiot zgłaszający reklamację zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.  W poszczególnych przypadkach termin może zależeć od sposobu rozpatrywania reklamacji przez dostawców i producentów współpracujących z firmą enuty.com
  UWAGA: w przypadku braku załączenia informacji dot. reklamacji zgodnie z pkt. 2, 14-to dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia uzupełnienia braków formalnych dokumentacji reklamacyjnej.
   
  11.
  W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego/zniszczonego w transporcie, podstawą złożenia reklamacji jest protokół sporządzony przy kurierze.
   
   
  W razie wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących rozpatrywania reklamacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 502 083 744

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.